Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
43 posty 3540 komentarzy

Grzegorz GPS Świderski

GPS - Jestem skrajnie konserwatywnym arcyliberałem, Sarmatą, żeglarzem, paleolibertarianinem, katolikiem, informatykiem, trajkarzem i monarchistą. Myślę, rozważam, analizuję, politykuję, dyskutuję, dociekam, filozofuję, polemizuję, prowokuję.

Teoria władzy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Suwerenny jest ten, kto sobie niepodległość siłą wywalczy. Tak jest w praktyce. Ale na jaką teorię się powołuje ten zwycięzca? No bo przecież samotnie tego nie zrobi, nieprawdaż? Musi to zrobić wespół, w zespół z innymi. Z wieloma innych.

By to zrobić grupowo trzeba mieć jakąś ideę, która tę grupę spoi i pozwoli jej wspólnie działać. A więc praktyka nie może obejść się bez teorii. W praktyce suwerenność polega na tym, że powstaje monopolistyczna organizacja, zwana państwem, która okupuje jakiś obszar zamieszkany przez ludzi i tych ludzi zniewala, pobiera od nich obowiązkowy haracz, zastrasza różnymi głupimi rozporządzeniami. Czyli suwerenność to monopol na stosowanie przemocy wobec ludzi. Jak to uzasadnić? Bez uzasadnienia mamy czystą przemoc, a zatem mafię. Państwo to taka mafia z ideologicznym uzasadnieniem.
Dziś obowiązuje zabobon, że suwerenność przysługuje narodowi. A zatem gdy jeden naród jest okupowany przez kilka aparatów przemocy, to należy dążyć do ich zjednoczenia, tak by tylko jedna organizacja miała prawo do hodowania jakiegoś narodu jak bydło i czerpania z niego zysków. A gdy jedna organizacja opanuje kilka narodów, to należy dążyć do jej rozbicia na tyle aparatów przemocy ile jest narodów. Nie można ciemiężyć kilku narodów na raz, można ciemiężyć tylko jeden naród. Narodu nie może ciemiężyć wiele organizacji, musi być ciemiężony przez jeden monopol na przemoc. Taka teoria.
Inna, dawniejsza teoria, jest taka, że jak już jakiś obszar opanuje mafia i uzyska suwerenność, i się to uda utrzymać przez kilka pokoleń, to szybko się zapomina jaka idea spajała tych, którzy wygrali - każdy następca zwycięzców powołuje się na tradycję tworząc mity - jego władzę uzasadnia ciągłość tej władzy. Sens ciemiężenia wynika z tego, że to długo trwa - ten sens tłumaczą specjalnie wynajęci historiozofowie. Tworzy się jakieś symbole - flagi, hymn, nazwy, opowieści o tych pierwszych bojownikach - i to staje się uzasadnieniem monopolu na przemoc. Uzasadnieniem hodowania ludzi jak bydło jest miłość do tych symboli, co się wpaja poprzez wychowanie. I tak się tworzy nowy naród.
Polskę okupuje aparat przemocy, który realizuje obie te teorie na raz. Ale jest jeszcze wiele innych teorii władzy, które stosuje się w innych kulturach i cywilizacjach niż nasza. Ci, którzy głoszą te teorie, i ci, którzy w nie wierzą, nazywają się państwowcami. Oni zazwyczaj dzielą się na prawicę i lewicę, i utrzymują władzę państwową na pozornych sporach między sobą.
Ale jest też inna teoria władzy, antypaństwowa, wolnościowa. Ta teoria głosi, że suwerenność należy się każdemu. Głosi, że suwerenności nie można narzucać przemocą. Dowolna grupa ludzi, która się zorganizuje, powinna być suwerenna. I każdy, kto chce, może do tej organizacji przystąpić dobrowolnie i dobrowolnie z niej wystąpić, bez zmiany miejsca zamieszkania. Taka organizacja nie ma prawa nikogo ciemiężyć, nie ma prawa zbierać obowiązkowego haraczu, nie ma prawa narzucać komukolwiek swoich praw. Te prawa obowiązują tylko tych, którzy je przyjęli dobrowolnie.
Oczywiście konflikty między ludźmi i ich organizacjami zawsze będą. W zdecydowanej większości da się je rozwiązać pokojowo, ale sporadycznie konflikt może wywołać krwawą walkę czy wojnę. Rozwiązania siłowe i przemoc zawsze będą stosowane wśród ludzi, niezależnie od jakiejkolwiek teorii władzy. Tego uniknąć się nie da. Teoria państwowa tego nie wyeliminowała. Można nawet śmiało stwierdzić, że przemoc spotęgowała. Teoria wolnościowa też tego nie wyeliminuje, ale poważnie ograniczy, bo zwiększy możliwości rozwiązań pokojowych. Bo po prostu krwawy konflikt się nie opłaca z powodów ekonomicznych. Bardziej się dziś nie opłaca niż dawniej. Opłaca się tylko dzięki państwu.
Ludzie mogą działać zgodnie z dowolną teorią władzy. Dziś dominuje państwowa teoria władzy tylko dlatego, że wielu ludzi w nią wierzy, albo nie wierzy, że inne teorie władzy można w praktyce zrealizować. Nie ma teorii utopijnych, są tylko chwilowo niszowe. Ale każda teoria władzy może się stać dominująca - wystarczy, że wiele osób ją przyjmie jako swoją. Najlepszym przykładem jest teoria niewolnictwa, czyli, że jeden człowiek może być własnością innego - jeszcze 200 lat temu ta teoria była dominująca i powszechnie praktykowana. Dziś jest niszowa i praktykowana w podziemiu.
Państwowa teoria władzy jest jak to dawne niewolnictwo - to teoria, która nieuchronnie upadnie. Bo podobnie jak niewolnictwo prowadzi do tego, że jedni ludzie ciemiężą innych przy użyciu przemocy. Dawniej było to niewolnictwo prywatne, dziś jest państwowe. Urzędnicy państwowi to tacy dawni właściciele niewolników. Więc już dziś powinniśmy uczyć się wolnościowej teorii władzy, by wiedzieć jak żyć, gdy teoria państwowa upadnie. Byśmy nie byli jak ci Murzyni w USA, którzy nagle uwolnieni nie wiedzieli co ze sobą zrobić, gdy zabrakło pana, który się nimi opiekował. Zalecam więc studiowanie wolnościowej teorii władzy. Można zacząć od wysłuchania ze zrozumieniem tych filmików:
Grzegorz GPS Świderski


 

KOMENTARZE

 • @
  Libertarianizm i marksizm to bliźniacze potomstwo liberalizmu.

  Chyba nikogo już nie dziwi obecność wśród założycieli libertarianizmu i marksizmu tylu żydów.

  Ta mafia działa z ideologicznym uzasadnieniem.

  Propagując libertarianizm izoluje się mocne i niezależne jednostki, które mogły by stać się podporą grupy czy narodu, a propagując marksizm osłabia się słabsze emocjonalnie jednostki.

  https://blog.therightstuff.biz/2015/11/05/libertarianism-and-marxism-the-twin-offspring-of-liberalism/
 • @Autor
  "Teoria wolnościowa też tego nie wyeliminuje, ale poważnie ograniczy, bo zwiększy możliwości rozwiązań pokojowych. Bo po prostu krwawy konflikt się nie opłaca z powodów ekonomicznych."

  Opłacalność ekonomiczna, zgodnie z samą nazwą ma zastosowanie jedynie do działań sfery ekonomicznej czyli działań dobrowolnych. Sfera przemocy i przymusu to sfera polityczna, czyli obszar działań odrębny od działań ekonomicznych. Pojęcie opłacalności ekonomicznej nie ma zastosowania w sferze działań politycznych.
  Murray Rothbard w "Ekonomii wolnego rynku" napisał:

  "Ekonomia jest gałęzią prakseologii - dotychczas jedyną w pełni rozwiniętą. W ramach prakseologii jako ogólnej, formalnej teorii ludzkiego działania ekonomia obejmuje analizę działań żyjącej w izolacji jednostki ludzkiej (ekonomia Robinsona Crusoe) i bardziej skomplikowaną analizę wymiany międzyosobowej (katalaktyka). Reszta prakseologii to niezbadany obszar. Czynione są wysiłki, by sformułować logiczną teorię wojny i przemocy. Przemocą dokonywaną przez państwo zajmuje się filozofia polityczna i prakseologia, badając skutki siłowej interwencji w wolny rynek."

  Także powoływanie się na argumenty ekonomiczne w kwestii ograniczenia przemocy jest mało przekonywujące.
 • @Arjanek 07:05:55
  Akurat postawa którą wyznaje autor przytaczanego artykułu jest typową postawą kolektywistyczną, której celem jest:

  "całkowicie poświęcić się ochronie naszej rodziny, naszego narodu i naszej rasy"

  Różni się więc od marksizmu tylko zastąpieniem pojęcia "klasy społecznej" pojęciem "naszego narodu i naszej rasy".
  Nie dziwi zatem skrajna niechęć do wszelkich odmian liberalizmu:

  "Liberalizm musi zostać oczyszczony z każdej szczeliny naszych umysłów i dusz, zanim będziemy wolni i umocnieni"

  Każdy kolektywistyczny wymysł ma szansę na zaistnienie tylko wtedy, gdy człowiek pozbędzie się całkowicie jakiejkolwiek świadomości własnej odrębności od otoczenia. Przede wszystkim zaś gdy przestanie krytycznie myśleć.
 • Państwo to mafia - fakt.
  Zależy jak represyjna. Jeśli mało represyjna i silna to jestem w stanie taki system zaaprobować. Natomiast dążenie, żeby między Odrą a Bugiem było np 100.0000 niezaleznych organizacji obywatelskich jest paranoją. Dlaczego? Dlatego , że każda taka organizacja i tak stanie się mafią z aparatem przemocy i wyzysku. I biedzie dążyła do podporządkowania sobie słabszych sąsiadów Tacy są po prostu ludzie. A infrastruktury łączącej te organizacje,to już z pewnością nie będzie. GPS, jestem zadziwiony Twoimi teoriami. Takie teorie legły u podstaw rozbicia Jugosławii, podzielenia Czechosłowacjii chęci rozbicia Rosji na dzielnice i całej wiosny arabskiej. Słabych i małych łatwo podporządkować wiodącej sile. GPS, Ty ortodoksyjny liberał nie wierzysz w siłę pieniądza?
 • @Autor
  To jak to jest z tym personalizmem w kontekście wynurzeń autora?

  Bo albo uznajemy personalizm, albo system niewolniczy. Niewolnictwo - to określony zakres zachowań, który jest dozwolony. Zawsze może być ograniczony przez suwerena wg jego zdania.

  Personalizm - to struktura organizacyjna będąca wynikiem woli jej twórców powstała na zasadzie konsensusu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:24:21
  System personalistyczny jest bardzo zachęcający z indywidualnego i społecznego punktu widzenia. Jaką rolę odgrywał by kapitał w takim systemie. Wiadomo, że nadmiar pieniądza zdecydowaną większość ludzi całkowicie degeneruje, pcha ich do władzy i dzięki tym dwóm aktywom takie jednostki zaczynają degenerować system podporządkowując go swoim celom. Jak wynika z prac A. ŁObaczewskiego zawartymi w "Ponerologii Politycznej", władzę wskutek wszelkich zahamowań moralnych obejmują jednostki psychopatyczne działając potem głównie dla własnych korzyści. Jak takie problemy pokonać?
 • @zadziwiony 11:02:16
  Odrzucić (zmarginalizować) rolę takich czynników jak pieniądz, własność, kapitał.
  Czyli zmiana systemu, co wiąże się ze zmianą celu cywilizacyjnego.
  Obecnie tym "jawnym" celem jest zysk. Trzeba to zmienić.
  Zysk prowadzi do kumulacji własności i władzy z tego wynikającej w jednym ręku. Czyli totalnej, a przez to hierarchicznej i traktującej słabszych jako niewolników.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:27:38
  Mam psy koty i kury. Kolejność dziobania jest ustalona z pozycji siły. Jak to zmienić u ludzi, mających w sobie podobne instynkty?
 • @zadziwiony 11:59:18
  Tak jak to postulował przywołany przez szanownego Pana autor.
  Jak najwięcej zdrowego rozsądku, a jak najmniej histerii.
 • @programista 08:20:09
  "Akurat postawa którą wyznaje autor przytaczanego artykułu jest typową postawą kolektywistyczną"

  Nieprawda. Tu moją postawę w tej kwestii tłumaczę: https://www.salon24.pl/u/gps65/358235,atomizacja-kolektywizacja
 • @programista 07:42:38
  "Także powoływanie się na argumenty ekonomiczne w kwestii ograniczenia przemocy jest mało przekonywujące."

  Samo stwierdzenie kogokolwiek, że ekonomia działań przemocowych nie dotyczy, to żaden argument. To stwierdzenie jest po prostu nieprawdziwe. Każdą dziedzinę ludzkiego działania możemy badać metodami ekonomi. Wszystko co robimy się albo opłaca, albo nie, i można to obliczać poprzez różnorodne modele matematyczne używane w ekonomii. W załączonych filmikach jest to bardzo dobrze przedstawione. Polecam.
 • @zadziwiony 08:41:11
  "Słabych i małych łatwo podporządkować wiodącej sile."

  Nie. Tu uzasadnienie: http://niepoprawni.pl/blog/gps65/male-panstwa
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:27:38
  Zysku nie da się wyeliminować z ludzkiego działania tak samo jak przemocy. Więc systemy, które by to próbowały całkowicie zlikwidować nie mają szans na praktyczne zaistnienie. Jedyne co możliwe i co się w pewnym stopniu dzieje, to ucywilizowanie tych zjawisk. Współczesne państwa przeszkadzają w tym ucywilizowaniu, bo to twory prymitywne, realizujące niedziałające utopie.
 • @GPS 15:22:29
  Ciekawe jak to modele matematyczne obliczają zyski psychiczne, które są motywem ludzkiego działania, a które można jedynie uporządkowywać?
  To jest podstawa zasad wolnego rynku, który z kolei jest podstawą modelu libertariańskiego dla agencji zabezpieczających przed stosowaniem przemocy.
 • @programista 15:36:42
  Modele obliczają tak samo zyski psychiczne przedsiębiorcy jak i generała. Nie ma żadnych argumentów uzasadniających jakoby generał miał bogatsze życie psychiczne niż przedsiębiorca.
 • @GPS 16:06:16
  Może chcesz dobrze, ale Twoja wizja jest tak samo utopijna , jak system komunistyczny. To tylko w teorii tak ładnie wygląda. Życie jest bezwzględne i brutalne, a każde społeczeństwo prędzej czy później wygeneruje "przywódcę"który złapie wszystko za twarz. Ja nie widzę dobrego rozwiązania, cywilizacja nieuchronnie zmierza do upadku, a technologia tylko ten upadek przyspieszy. Daje bowiem to czego wcześniej nie udało się wprowadzić na globalną skalę. Kontrolę nad każdą jednostką. Jeśli taka potężna władza jest możliwa, to będzie wykorzystana- bezwzględnie!
 • @GPS 15:27:43, zadziwiony
  Czy mam do czynienia z osobą inteligentną?
  Jeśli związek tworzy się na zasadzie konsensusu równych stron, to twierdzenie o braku możliwości eliminacji przemocy (zysku w ekonomii) jest kretynizmem.
  Jest to przykład braku inteligencji.

  W waszej konwencji - rzeczywiście wskazanych zjawisk nie można wyeliminować, bo na nich opiera się system. Wnioskiem jest, że nie chcecie żadnych zmian tylko wykazania się w roli genialnych "poprawiaczy".
 • @zadziwiony 18:07:45
  W kwestii utopijności mojej wizji napisałem taką notkę: https://www.salon24.pl/u/gps65/450185,utopia
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:14:41
  Sorry, ale z osobami nieinteligentnymi nie rozmawiam.
 • @zadziwiony
  Piszesz..Jeśli taka potężna władza jest możliwa, to będzie wykorzystana- bezwzględnie!. Niewatpliwie masz racje w tej chwili budowane sa struktury totalnej kontroli kazdego aspektu zycia jednostek,krok po kroku buduje sie system,i instaluje techniczne elementy tego systemu,nigdy w chistori ludzkosci ludzie u wladzy nie mieli takich mozliwosci i narzedzi kontroli totalnej . Niestety Ludzie ktorzy buduja ten system nie sa aniolami dlatego nalezy oczekiwac ze gdy dopna wszystkie elementy systemu i przejma wiekszosc panstw[to przed nami] twoje stwierdzenie ,,bezwglednie ,,jest jak najbardziej wlasciwe[ Biblia -...ucisk jakiego nie bylo od poczatku swiata..] Tym co umozliwilo im taka koncentracje wladzy jest wlasnie ,,ekonomia ,,te narzedzie stworzyli oni poniewarz poprzez metodyczne budowanie wplywow poprzez stulecia przejeli kontrole nad wiekszoscia rzadow panstw lub poprzez system finansowy i kreowanie wojen wplywali na te rzady budujac system przekonan zwanych ekonomia i a jej pomoca dokonywali kolejnych podbojow.. Rzady narodowe pod ich naciskiem kreowalu tzw polityke ekonomiczna ktora mozna okreslic jako polityke podporzadkowywani. Dopiero system podatkow narzucanych przez panstwo tworzy ekonomie z tej prostej zasasdy ze wszystkie dzialania nie przekraczajace pewnych pulapow staja sie nieoplacalne. Coraz wyszsze oplaty wymuszaja budowe coraz wiekszch struktor gospodarczych by sprostac tym wymoga ale stoja za tym ci na szczytach struktor ponadnarodowych ,oni wymuszaja takie decyzje zadow . Ludzie tworzyli by inne struktury i inne formy organizacji spolecznej gdyby nie bylo tej wysoko ulokowaej poprzeczki oplat stalych wymuszajacej odpowiednio wysoka intesywnosc i aktywnosc w ramach coraz wiekszych struktur..Wypowiedz Premiera Morawieckiego o tym ze ,,jestesmy wlasnoscia kilku osob z zagranicy,, ten stan podleglosci poprzez ekonomie i finanse dobrze unaocznia . Co do komuny ktora zle oceniasz powiedzial bym ze nie byla by zla pod warunkiem ze zarzadzali by nia ludzie szlachetni,ale czy tzw wiekszosc zgodzila by sie na jakis konsensus madrosci coz wiec pozostaje globalne sily kontroluja juz wszystko ich korporacje przejely lub przejmuja podstawowe dla egzystencji sektory podtrzymania zycia,nasza komuna w zalozeniu i w praktyce los narodu jego dobrostan miala jako cel .Obecna narzucona Polsce ,,komuna,,[unia] masy traktuje jako narzedzie globalnbych celow elit z poprzednim dobrostanem nic nie majaca wspolnego wrecz jest zaprzeczeniem poprzedniej [chemiczna depopulacja ] Piszesz cywilizacja nieuchronnie zmierz do upadku,, niestety masz racjei niema niczego co moze to zatrzymac .... chyba ze w Bibli szukac bedziemy odpowiedzi- Izajasz II rozdzial tam jest rozwiazanie . Jetem przekonany ze ci obecni panowie ziemskiego globu w tym przyszlym porzadku nie beda mieli nic do powiedzenia. W krutszym przedziale czasowym Rosja jako jedyne panstwo ma potencjal by zbudowac alternatyweale wiele sie jeszcze musi wydarzyc [edgar cayce o rosji i usa]....
 • @programista -nie pisz pan bzdur
  Piszesz,, Bo po prostu krwawy konflikt się nie opłaca z powodów ekonomicznych."
  Przeciez wlasnie celowo wywolywane konflikty,wojny,rewolucje daly prawie pelnie wladzy obecnym elita swiatowym-patrz rola Rotszyldow w wywolaniu I wojny swiatowej i art Plan Trzech Wojen Swiatowych,,

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

ULUBIENI AUTORZY

więcej